BB-Mondkapjes!

Reis binnenkort veilig en in stijl naar de dierentuin met Blijdorper Bende Mondkapjes: nu besteld, begin juni in huis! Voor €11,95 (excl. verzendkosten) ben jij de trotse eigenaar van een herbruikbaar masker en doneert onze producent ook nog eens een mondkapje aan Heart to Heart International. De gehele opbrengst wordt weer in de financiering van Blijdorper Bende gestoken. Klik hieronder om naar de webshop te gaan!

3 gedachtes over “BB-Mondkapjes!

 1. Hoi,
  Ter informatie:
  woensdag 13 mei: 4e behandeling overnetting flamingoverblijf bij commissie welstand en
  veel informatie over de oude en de nieuwe bergdierenrots constructie is te vinden via http://www.overheid.nl, klik dan links op ‘berichten over uw buurt’ en vul dan “Bergdierenrots Blijdorp” en 3039 KB in. Alle seinen staan op groen op inbreng zienswijze na. Veel leesplezier.

  Groet,
  RonaldG

 2. Eureka, blijdorp mag gaan beginnen met de overzetting flamingoverblijf

  3.1 Nabij Van Aerssenlaan 10, Noord (3e commissie bespreking) (rijksmonument)
  Omschrijving: Ontwerp: Dossier:
  Toetsingskader
  Diergaarde Blijdorp – Overnetting flamingoverblijf Broekbakema
  OMV.19.10.00443
  De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan de in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)
  Omschrijving
  Naar aanleiding van de reactie van de commissie op 13 maart 2020 is het voorstel voor een afsluitende netconstructie voor het flamingoverblijf in Diergaarde Blijdorp doorontwikkeld. Het verblijf voor de flamingo’s ligt rechts van het voorplein dat aansluit op de vroegere hoofdentree aan de Van Aerssenlaan.
  Het uitgangspunt is een vrijstaande, zo min mogelijk zichtbare netconstructie. De constructie betreft een buitenring van kolommen met één centrale hoofdkolom. Met behulp van een spankabel wordt het net om de kolommen gespannen. De buitenring wordt een gefacetteerde opstelling met daaraan een sluis om het nachtverblijf te ontsluiten.
  Het grondvlak van het flamingo-verblijf wordt teruggebracht naar de vloeiende belijning uit het ontwerp van Van Ravesteyn en omzoomd door een te maken opstaande rand. De rand is tevens een zitelement dat naar straatpeil zal afvloeien ter plaatse van de ingang naar de volière en het hoog monumentale entreehek van de diergaarde. Het pad door de volière komt tegenover de Victoriahal te liggen en wordt begeleid door een hekwerk. De toegang tot de volière is een gordijn van gaas dat opengeschoven kan worden.
  Beleid (Welstandsnota Rotterdam)
  Gebiedstype: Stedelijke groengebieden
  Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Blijdorp / Bergpolder en monumentenstatus)
  Relevante criteria
  Ruimtelijke inpassing
  – Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.
  – Bouwinitiatieven in het groengebied worden afgestemd op de sfeer, ontsluiting en functie daarvan, en
  verstoren geen belangrijke zichtlijnen.
  – Bouwinitiatieven in Diergaarde Blijdorp sluiten aan bij het oorspronkelijke totaalontwerp (zoals beschreven in
  de redengevende omschrijving van dit monument).
  – Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de
  stad als geheel.
  Verschijningsvorm
  – Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd op het karakter van de specifieke locatie binnen het groengebied.
  – Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.
  – Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid.
  – Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht).
  – Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig
  vormgegeven.
  – De vormgeving van ingangspartijen is afgestemd op de sfeer en het karakter van het groengebied.
  – Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd en passen bij de
  sfeer en het karakter van het groengebied.
  – Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels transparant vormgegeven. Materiaal, kleur en detaillering
  – Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing.
  3

  CO M M I S S I E V O O R WE L S T A N D E N MO N U M E N T E N RO T T E R D A M
  – Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze.
  – Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering afgestemd op de sfeer en karakter van Blijdorp-
  Bergpolder.
  – De kwaliteit van de detaillering blijft hoog; vervanging van onderdelen (met name stalen raam- en
  deurkozijnen) conform het origineel.
  – Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen
  hebben voor het uiterlijk.
  – Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd.
  Reactie van de commissie op de aangepaste en verder uitgewerkte aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking
  De commissie reageert positief op de planaanpassingen. In een voorgaande reactie is aangegeven dat de natuurstenenrand rond het grondvlak een sierlijke beëindiging is van het flamingoverblijf en deze de vloeiende belijning uit het ontwerp van Van Ravesteyn weer terugbrengt. Door de verhoogde natuurstenenrand in het herziende ontwerp bij het hekwerk van de hoofdentree en het toegangspad tot de volière geleidelijk naar maaiveldniveau te brengen is de natuurstenenrand in het huidige ontwerp als geheel overtuigend.
  Met betrekking tot de technische uitwerking kan de commissie instemmen met de sobere vormgeving van de kolommen. De bevestiging van de netconstructie aan de kolom alsmede het voorstel bij het grondvlak en bij de vijverwand zijn akkoord.
  De commissie oordeelt dat het nieuwe voorstel voor het flamingoverblijf in goede verhouding staat tot de monumentwaarden van Diergaarde Blijdorp. Zij bedankt het team voor de prettige omgang met de vraagstukken en het overtuigende eindresultaat.
  Conclusie
  Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand en positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg. De commissie adviseert het bestuur daarom positief ten aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *