Kort Nieuws #59

  • Het jonge slurfhondje is inderdaad vertrokken; vandaag was de transportkist verdwenen en waren er slechts twee volwassen dieren.
  • Zowel het aqaurium van de zonnevissen (nabij de kwallen) als die van de everlipvissen (na de koraaltunnel) staan leeg. De eerste wordt opnieuw ingericht, de tweede heeft een lek.
  • Er is een klein kroeskoppelikaantje geboren in de Amoer-Rivier!
  • Recentelijk was er een storing in het filter van de piranha’s in Amazonica, waarna het water grotendeels moest worden weggepompt en daarna opnieuw gevuld. Maar in de natuur is het veranderen van de waterstand een teken voor piranha’s om zich voort te planten, en ook in Blijdorp schoten ze kuit. Nu zijn er een boel kleine piranha’s te zien, net iets groter dan de guppen
  • Afgelopen week is één van de drie wolven verstoten uit de groep. Ondanks de zorgen van enkele bezoekers, gebeurt dit in de natuur wel vaker met dieren die laag in de rangorde staan, net zoals het opnieuw accepteren van ze.
  • Twee sporenschildpadden waren vandaag parend te zien in de Krokodillenrivier; de okapi’s Kamina en één van de mannen waren aan het stoeien, waarna de één aan het kruis van de ander rook… Allemaal tekenen die duiden op een paring!
  • Het dak van de Ui (Giraffenhuis) is ondanks gerepareerd, enkele stellages zijn nog steeds te zien (zie foto)
  • Als je de Ui verlaat, kwam je tot voor kort op een vlonder terecht waar als je rechtdoor ging bij de wevervogels uitkwam, rechts bij de krokodillen. Om de bezoekers goed langs de hoofdroute te laten lopen, heeft Blijdorp een ‘sluis’ neergezet op de weg naar de wevers. Dit moet toekomstige opstoppingen in de Krokodillenrivier tegengaan, omdat nu het merendeel van de bezoekers één kant op zouden lopen.

Foto: Jop Kempkes (BB-Beheer). De stellage boven het pad.

Foto: Jop Kempkes (BB-Beheer). De sluisachtige constructie die voor een betere doorstroom in de Okapi-Volière moet zorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *