Gemeente wijst PvdD-plan van tafel

Blijdorper Bende is een organisatie voor en door liefhebbers van Diergaarde Blijdorp.

Foto: Peter Milano (BB-Facebook)

In september 2019 kwam de gemeente Elsene in België met een nieuw besluit: gemeentescholen mogen daar niet langer excursies naar dierentuinen organiseren. De hiervoor verantwoordelijke partijen Ecolo en Parti Socialiste zijn naar eigen zeggen niet tegen dierentuinen als concept, maar vinden dat bijvoorbeeld ‘pedagogische kinderboerderijen’ meer educatieve waarde hebben. De Rotterdamse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren juichte het besluit toe en legde aan wethouder Bert Wijbenga (VVD) een voorstel voor: zet de subsidie van €851.000 aan Blijdorp, bedoeld om schoolreisjes mee te financieren, stop. Inmiddels is Wijbenga eruit, zo meldt Dagblad010: de subsidie blijft.

Foto: @rick_zoofotografie (BB-Instagram). Diergaarde Blijdorp fokt met de waarschijnlijk in het wild uitgestorven McCords doosschildpad.

De wethouder verklaart: ”Een bezoek aan een dierentuin heeft volgens ons wel degelijk een belangrijke educatieve waarde op het gebied van natuurbehoud en dierenwelzijn voor schoolleerlingen. Maar uiteraard hangt dat samen met de activiteiten die in de dierentuin worden aangeboden, en met de doelstellingen. In Diergaarde Blijdorp is de nadruk steeds meer komen te liggen op een keuze voor bedreigde soorten en op het streven om diersoorten meer ruimte te geven.” Naar mening van Wijbenga probeert Blijdorp een evenwichtig beeld te scheppen van het gehele dieren- en plantenrijk, ”maar de nadruk ligt vooral op dieren en planten die bedreigd worden in hun voortbestaan. Diergaarde Blijdorp speelt daarom een grote rol in internationale fokprogramma’s.” Volgens hem is er dus wel degelijk een educatief belang bij dierentuinbezoekjes. In 2018 bereikten lespakketten van Blijdorp 16.000 leerlingen en Blijdorp hoopt binnen tien jaar te kunnen bewerkstelligen dat iedere Rotterdamse scholier van een dagje dierentuin kan genieten.

Foto: Johanna Kok (BB-Facebook). De kritiek bedreigde oostelijke zwarte neushoorn.

De Partij voor de Dieren is een felle tegenstander van (de huidige vorm van) dierentuinen. Volgens hen zijn ze op educatief vlak voorbij gestreefd door boeken en films, iets waar overigens zelfs BBC-documentairemaker Sir David Attenborough het niet mee eens is. Naar eigen zeggen wil de partij Blijdorp omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden. Toen een Franse activistencoalitie van Sea ShepherdHISA en Centre Athénas in 2019 de dierentuin van Pont-Scorff opkocht met een soortgelijk doel, tot groot protest van de EAZA, eindigde dat in tranen: door het overschakelen op een ‘natuurlijker’ dieet overleed hun zwarte neushoorn na twee weken.

Foto: Jim Louwerens (Diergaarde Blijdorp: voor het hele gezin een feest). De in het wild uitgestorven La Palma tandkarper.

Nadat enkele jaren terug een debat ontstond over euthanasie, een door de EAZA goedgekeurd populatiebeheer-middel waar ook Blijdorp gebruik van maakt als een dier nergens anders ondergebracht kan worden, opperde de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren dat de subsidie aan Blijdorp te vervallen zou moeten komen als er gezonde dieren afgemaakt werden. Ook dat is er uiteindelijk niet van gekomen. In 2016 ontaarde dit conflict in een radiodebat tussen toenmalig directeur Marc Damen en fractievoorzitter Jeroen van der Lee, waarin de fractievoorzitter overigens foutief stelde dat de netgiraffe de status van ‘least concern’ zou hebben op de Rode Lijst.

In 2019 stemde de Partij voor de Dieren (tevergeefs) tegen een motie van de VVD om de Diergaarde bij te staan bij de restauratie van enkele ernstig vervallen Rijksmonumenten in het park, waaronder de Rivièrahal, de Bergdierenrots en de Grote Vijver.

Foto: Patrick Kruizinga (BB-Facebook)

Partij v/d Dieren: Stop afmaken dieren

Even terug in de tijd: Februari 2014 ging een video, gemaakt in de Kopenhaagse dierentuin, de wereld over waarin te zien was hoe autopsie werd verricht op de gezonde giraffe Marius, waarvoor geen onderdak was. Alsof de video zelf nog niet voor genoeg roering had gezorgd, werden mensen woest toen andere Europese dierentuinen reageerden: Maar, dit doen wij allemaal.

Geschiedenis nijgt zich te herhalen nu Marc Damen een interview met het AD vertelde hoe er wel vaker gezonde dieren worden afgemaakt in de dierentuinwereld. Zo werd recentelijk een jongvolwassen bizonstier afgemaakt omdat hij ruzie kreeg met zijn vader  en er nergens een nieuw onderkomen was voor hem.

Marc Damen:

Dat gedrag kan tot heel veel stress leiden in zo’n groep. Er kunnen vechtpartijen ontstaan, verwondingen. Ze kunnen elkaar zelfs doden met die horentjes. Dat wil je voorkomen. En omdat we het dier niet kwijt konden bij een andere, goede dierentuin, moesten we besluiten om hem af te maken.

Voor het gehele interview, klik HIER

Dit interview ging niet opgemerkt bij de Partij voor de Dieren. Zij spreken er schande van dat een gezond dier werd afgemaakt. De PvdD wilt dat verantwoordelijk wethouder Eerdmans ingrijpt en bij de komende subsidieverstrekking als voorwaarde stelt dat er geen gezonde dieren meer worden afgemaakt. Blijdorp krijgt jaarlijks 800.000 euro subsidie van de gemeente Rotterdam. De Partij stelt heel simpel dat de Diergaarde niet meer moet fokken met dieren waarvoor geen toekomstig onderkomen is en vindt dat de directeur ‘zijn ogen uit zijn kop moet schamen’. Ze beschuldigen hem ervan dat het allemaal puur om het economische aspect zou gaan. Marc Damen reageerde echter dat het allemaal niet zo zwart-wit is als dat wordt gesteld.

Marc Damen:

Voor veel dieren is het krijgen van jongen belangrijk. Als je een vrouwtje het baren en opvoeden van jongen ontneemt, dan doe je ook iets met het welzijn van zo’n dier. Die discussie hebben we hier al gevoerd en zelfs geïmplementeerd. Zo staat een aantal giraffen nu tijdelijk op de prikpil, maar om gezondheidsredenen kan dat niet al te lang.

Daarnaast speelt bij veel groepsdieren het mannenoverschot ook een rol.Er is meestal een even grote kans op een man als op een vrouw, maar mannen leven vaak solidair en vrouwtjes in een groep. De dieren kunnen nooit gelijkmatig worden verdeelt, waardoor sommige dierentuinen nu mannengroepen van olifanten, gorilla’s, antilopen en nog veel meer soorten houden.

De Partij van de Dieren staat bekend om haar extreme standpunten. Zo pleitte de Partij in het verleden al voor een algemeen verbod op dierentuinen. Veel dierenliefhebbers noemen haar dan ook onwetend: Dierentuinen zijn voor het voortbestaan van verschillende diersoorten onmisbaar en hebben grote educatieve waarde voor alledaagse mensen uit de stad.

Marc Damen en Jeroen van der Lee van de PvdD gingen de discussie aan, zie RTV Rijnmond voor hoe dat is geëindigd… KLIK HIER